मी आणि माझा ब्लॉग

यार, काय बोलू? प्रतिक्रिया वाचून हसावं की रडावं अस होते आहे. माझा ब्लॉग माझी भलतीच इमेज बनवतोय. कधी ज्योतिषी, कधी इतिहासकार तर कधी कधी हा ‘हेमंत’ वेडा. खर तर ‘हेमंत’ ना ज्योतिषी ना इतिहासकार. ‘वेडा’ म्हटल्यावर माझी काही हरकत नाही. कारण, प्रत्येक जण कुठल्या ना कुठल्या विषयात वेडा असतोच.

त्यामुळे, भविष्य कथन करण्याएवढी माझी योग्यता नाही. इतिहासाबद्दल बोलाल तर, शालेय अभ्याक्रमात जे शिकलो. आणि जे वडीलधार्या व्यक्तींकडून जे ऐकले. तेवढंच! बाकी ‘शून्य’. एका ‘छोट्या’ कंपनीत काम करणारा एक ‘छोटा’ व्यक्ती. यापलीकडे माझ्यात वेगळेपण अस काहीच नाही. ब्लॉग सुरु करतांना, मी अस काही स्वतःला ‘जसा आहे तसाच’ दाखवण्याच्या प्रयत्न करीत होतो. जे वाटत ते बोलत गेलो. पण, रोजच्या प्रतिक्रिया पाहून वेगळ वाटत आहे. गोंधळून टाकण्याचा किंवा सतावण्याचा यात माझा मुळीच हेतू नव्हता.

Advertisements

2 thoughts on “मी आणि माझा ब्लॉग

  1. अहो, शाळेत शिकल्याने, पुस्तके वाचल्यानेच मनुष्य एखाद्या विषयाचा जाणकार बनतो, असे नाही.

    स्वत:चे अवलोकन, अनुभूती, अनुभव यातूनच खरीखूरी ज्ञानप्राप्ती होत असते.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s